Pokličite nas

Izračun porabe

Poraba točkovnih snegolovov glede na snežno obtežbo, naklon strehe, regijo v kateri se objekt nahaja in nadmorsko všino. Podatki za izračun so povzeti po Klimografu Slovenije, objavljenem na spletni strani Agencije RS za okolje – Urad za meteorologijo.

Slovenija je razdeljena v 4 območja (cone) glede na karakteristično snežno obtežbo. Izračun je narejen na podlagi podatka za debelino snežne odeje in gostoto snega - 50 letno povprečje. Link na PDF dokument: Karakteristična snežna obtežba.pdf

Priporočamo, da se v naseljih in mestih poleg točkovnih vgradijo tudi linijski snegolovi.

Za dodatne informacije in svetovanje polkličite 041 720 868.

Na podlagi spodnjih tabel, naklona strehe, lokacije objekta in nadmorske višine si izračunajte porabo točkovnih snegolovov za vašo streho.

 

Obtežba snega cona A
Nadmorska višina (m) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
kN/m² 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Naklon strehe od

 arso-slovenija-cone-mala

20° 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,4 2,7 3,3
25° 1,5 1,6 2,1 2 2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,5
30° 1,9 2,2 2,4 2,2 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,7
35° 2 2,2 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8 3 3,3 3,9
40° 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 3 3,2 3,5 4,1
45° 2,5 2,6 2,8 2,9 3 3 3,1 3,4 3,7 4,3
50° 2,6 2,8 2,9 3 3,1 3,1 3,3 3,6 3,9 4,5
55° 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,8 4,1 4,7
60° 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4,8

 

Obtežba snega cona B
Nadmorska višina (m) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
kN/m² 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Naklon strehe od

arso-slovenija-cone-mala

20° 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 3,9 4,1 4,4
25° 1,7 2 2,1 2,6 3 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4
30° 1,9 2,2 2,4 2,9 3,3 3,8 4 4,2 4,5 4,8
35° 2 2,2 2,5 3 3,5 4 4,2 4,5 4,8 5
40° 2,5 2,5 2,8 3,2 3,7 4,2 4,4 4,9 5,2 5,4
45° 2,5 2,8 3 3,5 4 4,4 4,6 5,1 5,4 5,6
50° 3 3,1 3,5 3,8 4,3 4,8 5 5,5 5,8 6
55° 3,2 3,4 3,8 4 4,5 5 5,2 5,7 6 6,3
60° 3,5 3,8 4 4,3 4,7 5,2 5,5 6 6,3 6,5

 

Obtežba snega cona C
Nadmorska višina (m) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
kN/m² 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Naklon strehe od

arso-slovenija-cone-mala

20° 3 3 3 3 3,1 3,4 4 4,2 4,6 5,6
25° 3 3 3 3,2 3,3 3,8 4,2 4,8 5,3 6,3
30° 3 3 3 3,4 3,9 4,6 5,1 5,6 5,9 6,6
35° 3 3,1 3,1 3,5 4 4,7 5,3 5,6 6,3 7,5
40° 3,1 3,2 3,2 3,6 4,1 5,1 5,4 6 6,4 8,2
45° 3,2 3,3 3,4 3,8 4,4 5,3 5,9 6,3 6,6 8,4
50° 4 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 6,8 7,1 7,4 8,6
55° 4,1 4,5 5 5,3 5,8 6,5 7 7,2 7,6 8,7
60° 4,6 5,1 5,3 5,7 6,2 6,5 7,2 7,7 8,2 8,9